Tin tức/sự kiện

03/11/2016 6016

Bảo Trì Liên Thông Máy Chủ S11->20

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Để tiến hành liên thông cụm máy chủ S11->20  BĐH xin thông báo Bảo Trì Toàn Bộ  server Đại Hải Trình

 

 

BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ S11->20

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ 13h30 hôm nay 03/11/2016 đến khi nào xong sẽ có thông báo. Các thuyền trưởng nhớ theo dõi trang chủ để biết thêm chi tiết nhé

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

 

 

---Nami---