Tin tức/sự kiện

20/07/2016 8285

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 20/07

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Để cập nhập sự kiện mới và ra mắt đồng hành mới , BĐH xin thông báo Bảo Trì Toàn Bộ  server Đại Hải Trình

 

 

BẢO TRÌ CẬP NHẬP SỰ KIỆN VÀ ĐỒNG HÀNH MỚI

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ 16h30 đến 17h30 ngày 20/07/2016 (Có thể sớm hơn dự kiến) 

Sau khi bảo trì đồng hành mới Sentomaru sẽ xuất hiện

 

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Thông tin chi tiết về Đại Hải Trình:

 

Trang chủ: http://daihaitrinh.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/DaiHaiTrinh.2T/

Group: https://www.facebook.com/groups/FancuongDaiHaiTrinh/

---Nami---