Tin tức/sự kiện

29/09/2016 7920

Kéo Dài Bảo Trì Ngày 29-09

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Để cập nhập tính năng liên thông server mới , BĐH xin thông báo Bảo Trì Toàn Bộ  server Đại Hải Trình

 

 

BẢO TRÌ XỬ LÝ CÁC LỖI PHÁT SINH

 

Thời gian bảo trì dự kiến đến 2h00 ngày 30/9/2016 (Có thể sớm hơn dự kiến). Thông tin các máy chủ được liên thông sẽ được đăng tải gần đây. Các thuyền trưởng nhớ theo dõi trang chủ để biết thêm chi tiết nhé

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

 

 

---Nami---